Գրանցվել

Համակարգից օգտվելու համար Ջեզ անհրաժեշտ է ունենալ սեփական էջը, որի համար անհրաժեշտ է կատարել գրանցման պարզ գործողությունը: Հարկաոր է նշել ճիշտ էլ. փոստ, քանի որ գրանցումը ավարտելիս հարկաոր է լինելու հավաստիացնել Ձեր ինքնությունը էլ. փոստին եկած նամակի միջոցով:Կամ օգտվել սոց կայքերի միջոցով արագ գրանցվելու հնարավորությունից: Այս դեպքում հավաստիացման գործողությոիններ կատարելու անհրաժոշտություն չկա:

Գրանցվելով Ես համաձայնվում եմ հետևել կայքի հայտարարությունների հրապարակման կանոններին և օգտագործման պայմաններին:

Դեռ գրանցված չե՞ք

Համաձայն եմ հետևել կայքի հայտարարությունների հրապարակման կանոններին և օգտագործման պայմաններին: